محصول فوق دربرگیرنده ی 46 شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی استان شهرستان گرمی استان  مشگین شهر می باشد که شما می توانید از این داده ها در  مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی و فضایی استفاده نمایید.

مجموع داده ها به شرح زیر می باشد:

 1. لایه رستری بارش کل سال

 2. لایه رستری میانگین دمای سالانه

 3. لایه رستری جهت شیب تولید شده با SRTM 30 متری

 4. لایه وکتوری حوضه های آبخیز اصلی

 5. لایه وکتوری بوستان

 6. لایه وکتوری پولیگون محدوده شهر ها

 7. لایه وکتوری  نفطه ای شهر ها

 8. لایه وکتوری  نفطه ای ایستگاهای بارانسنجی و سینوپتیک

 9. لایه وکتوری  خطی (توپوگرافی 100 متر)

 10. لایه وکتوری پولیگون مرز شهرستان ها

 11. لایه وکتوری پولیگون مرز دهستان

 12. فایل رستری مدل رقومی ارتفاع(SRTM 30 متری )

 13. لایه وکتوری پولیگون کلاس فرسایش خاک

 14. لایه وکتوری  خطی گسل های اصلی

 15. لایه وکتوری  خطی گسل های فرعی

 16. لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 500000

 17. لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 300000

 18. لایه وکتوری  نقطه ای ایستگاهای ایستگاه هیدرومتری

 19. لایه وکتوری  نقطه ای  زمین لغزش

 20. لایه وکتوری پولیگون کاربری اراضی

 21. لایه وکتوری  نقطه ای مساجد و امامزاده ها و مکان های مذهبی

 22. لایه وکتوری  نقطه ای  پارک ها و مکان های تفریحی

 23. لایه وکتوری  نقطه ای  پارکینگ ها شهری

 24. لایه وکتوری  پولبگونی لندفرم(تقسیمات ویژگی های زمین)

 25. لایه وکتوری  نقطه ای  پمپ بنزین

 26. لایه وکتوری  خطی  خطوط انتقال انرژی

 27. لایه وکتوری نقطه ای نیروگاه های

 28. لایه خطی گسل های دوره کواترنری

 29. لایه پولیگونی مناطق حفاطت شده

 30. لایه نقطه ای قبرستان ها و آرامستان ها

 31. لایه وکتوری خطی خطوط راه آهن

 32. لایه وکتوری پولیگونی بارندگی

 33. لایه وکتوری خطی رودخانه ها شامل(اصلی و فرعی)

 34. لایه وکتوری خطی جاده ها(با تراکم شهری)

 35. لایه وکتوری خطی جاده های اصلی

 36. لایه فکتوری پولیگونی ساختما های شاخص(ادارات، دانشگاه ها و ..)

 37. لایه رستری شیب به حسب درجه

 38. لایه رستری شیب بر حسب درصد

 39. لایه وکتوری گروه بندی خاک در دو سطح

 40. لایه وگتوری پولیگونی زیرحوضه ها

 41. لایه وکتوری نقطه ای فرودگاه ها، ایستگاه و ترمینال ها

 42. لایه وکتوری نقطه ای روستاها

 43. لایه وکتوری پولیگونی پهنه های آبی موجود(سد، برکه، دریاچه و ..)

 44. لاینه پولیگونی پوشش زمین یا Landcover

 45. لایه وکتور پولیگون محدوده شهرستان

 46. لایه وکتوری پولیگون بخش های شهرستان.

قیمت: 10000 تومان

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان کوثر

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان خلخال

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان نیر

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان سرعین

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان اردبیل

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان نمین

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان بیله سوار

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان مشگین شهر

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان گرمی

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی شهرستان پارس آباد