آموزش محاسبه سطح پوشش برفی با استفاده از نرم افزار SAGA GIS جلسه یازدهم

در این فیلم آموزشی به چگونگی محاسبه شاخص پوشش برف با استفاده از داده های اقلیم شناسی همچون دما و بارش استفاده گردیده است.   ...

ادامه مطلب