محصولات

دانلود داده رستری میانگین دما هوا استان مرکزی به صورت ماهانه

20000 تومان
داده دما هوا ،میانگین برای هر ماه محدوده مورد مطالعه برای سال 1960 تا 2021 می باشد  این داده ها

دانلود فایل رستری PH خاک استان کردستان

20000 تومان
در این داده PH خاک استان کردستان در 6 عمق استاندارد (0، 10، 30، 60، 100 و 200 سانتی متر)

دانلود داده رستری میانگین حداکثر دما هوا استان کردستان به صورت ماهانه

20000 تومان
داده میانگین حداکثر دما برای هر ماه محدوده مورد مطالعه برای سال 1960 تا 2021 می باشد  این داده ها

دانلود داده رستری تابش خورشیدی استان خراسان جنوبی به صورت ماهانه

20000 تومان
داده تابش خورشیدی ،میانگین برای هر ماه محدوده مورد مطالعه برای سال 1960 تا 2021 می باشد  این داده ها

دانلود داده رستری کاربری اراضی استان آذربایجان شرقی برای سال ۲۰۱۹

20000 تومان
این داده در فرمت رستری (TIF) با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 با قدرت تفکیک 10 متر برای

دانلود داده رستری میانگین دما هوا استان گیلان به صورت ماهانه

20000 تومان
داده دما هوا ،میانگین برای هر ماه محدوده مورد مطالعه برای سال 1960 تا 2021 می باشد  این داده ها

جدیدترین ها

دانلود لایه رستری کیفیت خاک برای تولید محصولات زراعی

داده های ارائه شده در این بخش از سایت جهانی تهیه شده و بعد از اصلاخات و درونیابی مجدید صورت گرفته تا دقت آن را افزایش یابد و شامل ...

ادامه مطلب

مطالب