RS و GIS انجام پروژه های

دریافت بروز ترین داده جغرافیایی

تولید نقشه برای سازمان تحقیقاتی

عکس های هوایی برای اصلاحات سند

تحلیل تصاوی راداری، حراری و اوپتیک

R انواع برنامه نویسی پایتون، متلب و

انجام پروژه های سازمانی

پروژه های دانشجویی

بهترین کیفیت

تغییرات کاربری اراضی

پهنه بندی خطر

مکان یابی

با تیم تحلیلگران علوم محیطی

تولید داده برای هر پروژه و تحقیق

تحلیل گران علوم مکانی

دانلود شیپ فایل های جمهوری ترکمنستان

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشور ترکمنستان می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی [...]

دانلود شیپ فایل کشور ترکیه

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشورهای عربستان، امارات، عمان و بحرین  می باشد که شما می توانید از این داده [...]

دانلود شیپ فایل کشورهای حاشیه خلیج فارس

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشورهای عربستان، امارات، عمان و بحرین  می باشد که شما می توانید از این داده [...]

دانلود شیپ فایل های جمهوری ترکمنستان

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشور ترکمنستان می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی [...]

دانلود شیپ فایل کشور ترکیه

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشورهای عربستان، امارات، عمان و بحرین  می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و [...]

دانلود شیپ فایل کشورهای حاشیه خلیج فارس

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشورهای عربستان، امارات، عمان و بحرین  می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و [...]

دانلود شیپ فایل کشور ارمنستان

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی کشور شیپ فایل ارمنستان می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و تحلیل های [...]

دانلود شیپ فایل کشور پاکستان

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی کشور شیپ فایل پاکستان می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و تحلیل های [...]

دانلود شیپ فایل عراق

15ام خرداد, 1401|بدون دیدگاه

محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی کشور شیپ فایل عراق می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و تحلیل های [...]

آدر کانال تلگرام