محصولات

دانلود داده رستری میانگین حداکثر دما هوا استان گیلان به صورت ماهانه

20000 تومان
داده میانگین حداکثر دما برای هر ماه محدوده مورد مطالعه برای سال 1960 تا 2021 می باشد  این داده ها

دانلود فایل رستری تراکم توده خاک استان سمنان

20000 تومان
تراکم توده خاک(Bulk density) (ریز بافت بودن بافت خاک) 10 x kg/m3 در 6 عمق استاندارد (0، 10، 30، 60،

دانلود داده رستری کاربری اراضی استان لرستان برای سال ۲۰۲۲

20000 تومان
این داده در فرمت رستری (TIF) با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 با قدرت تفکیک 10 متر برای

دانلود فایل رستری PH خاک استان سیستان و بلوچستان

20000 تومان
در این داده PH خاک ایران  در 6 عمق استاندارد (0، 10، 30، 60، 100 و 200 سانتی متر) با

دانلود داده رستری کاربری اراضی استان چهارمحال بختیاری برای سال ۲۰۲۰

20000 تومان
این داده در فرمت رستری (TIF) با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 با قدرت تفکیک 10 متر برای

دانلود داده رستری میانگین حداقل دما هوا استان کردستان به صورت ماهانه

20000 تومان
داده میانگین حداقل دما برای هر ماه محدوده مورد مطالعه برای سال 1960 تا 2021 می باشد  این داده ها

جدیدترین ها

دانلود لایه رستری کیفیت خاک برای تولید محصولات زراعی

داده های ارائه شده در این بخش از سایت جهانی تهیه شده و بعد از اصلاخات و درونیابی مجدید صورت گرفته تا دقت آن را افزایش یابد و شامل ...

ادامه مطلب

مطالب