نقشه کاربری اراضی کشور با قدرت تفکیک ۳۰ متر به تفکیک استان

نقشه کاربری اراضی کل کشور در قدرت تفکیک 30 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 برای سال 2017 در 10 کلاس تولید گردیده است. نقشه...

ادامه مطلب