دانلود کتاب الگوریتم ژنتیک گروهی به زبان انگلیسی

توسط |۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۰۰:۲۵ +۰۰:۰۰23ام تیر, 1400|دسته‌ها: MATLAB, زبان برنامه نویسی|برچسب‌ها: , , |

الگوریتم‌های ژنتیک (به انگلیسی: Genetic algorithm) تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی مدل، ریاضی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌شود. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای [...]

لایه بافت خاک ایران با قدرت تفکیک ۲۵۰ متر به همراه طبقه بندی گروه هیدرولوژیکی خاک

توسط |۱۳۹۹-۹-۳ ۰۷:۰۵:۰۳ +۰۰:۰۰3ام مهر, 1399|دسته‌ها: R, اقلیم شناسی|برچسب‌ها: , , |

‏‫از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ذرات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد در‬ آن ﻗﺮار دارد. در اﻏﻠﺐ ‏ﺣﺎﻻت، ﺧﺎك ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﺧﺎك، اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﮔﺮوه [...]

کتاب کوک بوک فارسی پایتون آموزش برنامه نویسی به زبان پایتون به سبک مکانیزم طبیعی ذهن

توسط |۱۳۹۸-۱۲-۲۳ ۱۸:۲۷:۵۷ +۰۰:۰۰23ام اسفند, 1398|دسته‌ها: پایتون, زبان برنامه نویسی|برچسب‌ها: , , |

کتاب آموزش تحلیل های مکانی با استفاده از زبان برنامه نویسی R

توسط |۱۳۹۸-۱۲-۲۱ ۱۳:۳۶:۱۹ +۰۰:۰۰21ام اسفند, 1398|دسته‌ها: R, زبان برنامه نویسی|برچسب‌ها: , , , , , , |

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

تلفن: 0911-9225821

موبایل: 0911-5733387

فکس: 011-44278938

وب‌سایت: http://coactm.ir

رفتن به بالا