فناوری های نوین در جغرافیا

/فناوری های نوین در جغرافیا

آموزش کار با تصاویر سنجنده مادیس(MODIS) با استفاده از افزونه Modis Toolkit

By |1398/12/19 9:39:5219ام اسفند, 1398|Categories: سنجش از دور, فناوری های نوین در جغرافیا|

سنجنده مودیس به معنی اسپکترو رادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط یک ابزار مهم ماهواره های Terra (EOS AM-1) و Aqua (در EOS PM-1) است. ماهواره Terra در مدار قطبی خورشید آهنگ از طرف قطب شمال به جنوب حرکت کرده و در هنگام صبح از خط استوا عبور می کند. در حالیکه طراحی مدار ماهواره Aqua به گونه ای است که از قطب جنوب به سمت قطب [...]

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir