محیط زیست

/محیط زیست

سایتهایی جهت بررسی جملات مقاله قبل از ارسال

By |1399/1/31 14:15:0931ام فروردین, 1399|Categories: محیط زیست|Tags: , |

سایتهای زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از سابمیت استفاده نمایید www.turnitin.com www.ithenticate.com www.writecheck.com

تیم تحلیلگران علوم محیطی ، با در اختیار داشتن کارشناسان فن در حوزه های علوم محیطی با سابقه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده می تواند در طرحهای پژوهشی  و سازمانی به دانشجویان و محققان خدمات رسانی کند.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Web: http://coactm.ir/