آموزش کار با تصاویر راداری ماهواره سنتینل ۱ در کمتر از یک ساعت

همانطور که خودتان آگاهید مباحث تداخل­ سنجی رادار با دریچه مصنوعی (Interferometric Synthetic Aperture Radar) یا به اختصار InSAR این...

ادامه مطلب