انجام پروژه سازمانی و خصوصی GIS در شمال کشور

انجام پروژه سازمانی و خصوصی GIS توسط تحلیلگران علوم مکانی، اولین مرکز ارائه دهنده خدمات آنلاین سنجش از دور  و GIS  شمال کشور ، با ...

ادامه مطلب

راهنمای ساخت نقشه مکان یابی با نرم افزار ARC GIS و مدل ANP

در این پست راهنمای ساخت نقشه مکان یابی با نرم افزار ARC GIS و مدل ANP قرار داده شده است و به راحتی به شما آموزش می دهد وزن ANP را ...

ادامه مطلب

ابزار های های مختلف بافر(Buffer) در GIS

بافرها همچون ابزارهای مجاورت(Proximity Tools)
چگونه فاصله ثابت از یک شی را ایجاد می کنید؟ پاسخ این است که از ابزار بافر استفاده کنید. ابزار بافر یک فاصله چند ضلعی را در اطراف عوارض ایجاد می کند. علاوه بر این ، انواع مختلفی از بافرها در GIS وجود دارد.
به عنوان مثال ، بافرهای ژئودزیکی . اقلیدسی ، بافرهای مسطح در مقابل دور شکل و بافرهای حلقه تک در مقابل چند حلقه وجود دارد.
ابزار بافر یکی از بهترین ابزارهای پردازش جغرافیایی مورد نیاز شما است … بنابراین در اینجا تمام جزئیات مورد نیاز شما ارائه می شود.

ادامه مطلب