در این آموزش روشهای مختلف طبقه بندی به صورت عملی آموزش داده شده است که شامل موارد زیر می باشد

Maximum likihood

Random forest

support vector machine

برای نمایش ویدیو بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمایش آموزش