در این کلیپ به آموزش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI پرداخته شده است.