آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دهم (آموزش کار با داده های اقلیمی)

/, اقلیم شناسی, دسته‌بندی نشده, سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)/آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دهم (آموزش کار با داده های اقلیمی)

آموزش نرم افزار SAGA GIS قسمت دهم (آموزش کار با داده های اقلیمی)

در قسمت دهم آموزش نرم افزار SAGA GIS به آموزش کار با داده های اقلیمی و بررسی دو ابزار Bio climate variables و Climate Classification پرداخته شد

************آموزش SAGA GIS قسمت اول**************

************آموزش SAGA GIS قسمت دوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت سوم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت چهارم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت پنجم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت ششم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هفتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هشتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت هشتم**************

************آموزش SAGA GIS قسمت نهم**************

 

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir