جزوه سنگ شناسی آذرین گروه زمین آزمون (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی)

✍️ تالیف: دکتر رامین صمدی