این داده ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های بلندمت ایران تهیه شده اند و شامل دو دسته دیتا به فرمت رستری بوده است که :

1: میانگین قدرت باد برای ارتفاع 10، 50، 100، 150 و 200 متر بر حسب وات بر مترمربع می باشد.

2- 1: میانگین سرعت باد برای ارتفاع 10، 50، 100، 150 و 200 متر بر حسب متر بر ثانیه می باشد.

لینک این دو محصول در زیر قرار داده شده است:

قیمت: 15000 تومان می باشد.

لایه میانگین تراکم قدرت باد

لایه میانگین سرعت باد