محصول فوق دربرگیرنده ی شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی  کشورهای عربستان، امارات، عمان و بحرین  می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی و فضایی استفاده نمایید. مجموع داده ها به شرح زیر می باشد: لایه وکتوری پولیگون محدوده شهر ها لایه وکتوری نفطه ای شهر ها لایه وکتوری پولیگون مرز شهرستان ها لایه وکتوری پولیگون مرز دهستان لایه وکتوری نقطه ای مساجدو مکان های مذهبی لایه وکتوری نقطه ای پارک ها و مکان های تفریحی لایه وکتوری نقطه ای پارکینگ ها شهری لایه وکتوری نقطه ای پمپ بنزین لایه وکتوری نقطه ای نیروگاه های لایه پولیگونی مناطق حفاطت شده لایه نقطه ای قبرستان ها و آرامستان ها لایه وکتوری خطی خطوط راه آهن لایه وکتوری پولیگونی بارندگی لایه وکتوری خطی رودخانه ها شامل(اصلی و فرعی) لایه وکتوری خطی جاده ها(با تراکم شهری) لایه وکتوری خطی جاده های اصلی لایه فکتوری پولیگونی ساختما های شاخص(ادارات، دانشگاه ها و ..) لایه وکتوری نقطه ای فرودگاه ها، ایستگاه و ترمینال ها لایه وکتوری نقطه ای روستاها لایه وکتوری پولیگونی پهنه های آبی موجود(سد، برکه، دریاچه و ..).

قیمت: 20000 تومان