این فایل با استفاده از الگوریتم خاصی برای شناسایی آتشسوزی های رخ داده در استان گیلان با استفاده از تصاویر مودیس از سال 2002 تا 2019 استخراچ گردیده است. فایل مربوطه برای تمام استان ها در دسترس می باشد در صورت نیاز می توانید با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

قیمت فایل: 30000 تومان

دانلود