این فایل شامل 12 عدد فایل رستری می باشد که هر کدام مربوط به حداکثر دمای ماهانه کل ایران به ترتیب ماه میلادی می باشد

قیمت: 30000 تومان

دانلود

 

درصورت نیاز به داده هایی با کیفیت بیشتر و قدرت تفکیک مناسب با ما تماس بگیرید