این فایل شامل 12 عدد فایل رستری می باشد که هر کدام مربوط به فشار بخار آب ماهانه کل ایران به ترتیب ماه میلادی می باشد

قیمت: 30000 تومان

دانلود

 

در صورت نیاز به داده هایی با قدرت تفکیک بهتر و به صورت تفکیکی با ما تماس بگیرید