این نقشه در مقیاس 1:100000 تهیه شده و در کیفیت بالا در فرمت JPG اسکن شده است.

قیمت: 10000 تومان