نقشه شیپ فایل تمام پهنه های آبی و سدهای ایران با فرمت(shp)

با دقتی بسیار بالا در محیط GIS تهیه گردید است.

قیمت: 10000 تومان