این فایل در فرمت DWG می باشد و شامل 54 شیت از نقشه های دیجیت شده توپوگرافی 1:50000 محدوده مورد نظر می باشد.

دانلود