نقشه زمین شناسی مسیر جاده هراز از آمل تا تهران در مقیاس 1:100000 و در فرمت PDF  تهیه شده است.

قیمت: 10000 تومان