این مجموعه شیپ فایل شامل 11 لایه اطلاعاتی است که با استفاده از داده های OSM در بروز ترین زمامان ممکن تولید شده و شامل داده های مساجد، رودخانه، کاربری نظامی، اداری، دانشگاه ها، آموزشی، پارکینگ ها، پمپ بنزین، جاده، فرهنگی، آتشنشانی و ورزشی می باشد.

قیمت فایل: 7000 تومان