این فایل پاور پوینت در زمینه مسکن مهر و کلیه موضوعات مرتبط با آن مثل تاریحچه، معایب و مزایا، انواع مسکن، مسکن اقشار کم توان و بسیار مطالب دیگر که در 39 اسلاید آماده شده است

قیمت فایل باارزش تنها 10هزارتومان