اخیراً، روند سریع شهرنشینی در سرتاسر جهان مشاهده می شود. در حقیقت، مفهوم مگالاپلیس برای اولین بار در سال 1957 توسط گوتمان (1957) مطرح شد، همچنین او معتقد بود که شکل گیری مگالاپلیس ها جهت آینده شهرنشینی است.
از آن زمان، برخی اصطلاحات مرتبط به تدریج ظهور کرد، مانند خوشه شهر، منطقه جهان شهر، منطقه شهری گسترده، منطقه ی مگا شهری و UA.
در سالهای اخیر، مفهومUA توسط دانشگاهیان بیشتر و بیشتر برسمیت شناخته شده است. UA به “شهر” گسترده ای متشکل از مناطق مرکزی و حومه شهرها اطلاق می شود. در حال حاضر، UAهای بسیاری در سطح جهانی وجود دارد، مانند ایالات متحده و سواحل شمال شرقی آتلانتیک.
در چین از زمان اصلاحات و آغاز به کار آن در سال 1978، روند شهرنشینی شتاب گرفته است. نیروهای کار روستایی زیادی شروع به مهاجرت به شهرها کردند. توسعه شتابان شهرها توجه دولت و حتی محققان زیادی را به خود جلب کرد.

در این پاور پوینت عوامل توسعه شهر های چین و تاثیر آن بر کاربری اراضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تعداد اسلاید ها : 21عدد

دانلود