یافتن بهترین مجله برای ارسال مقالات در یک ژورنال خارجی

/, کلیه رشته ها/یافتن بهترین مجله برای ارسال مقالات در یک ژورنال خارجی

یافتن بهترین مجله برای ارسال مقالات در یک ژورنال خارجی

در سایت های زیر می توانید با وارد کردن عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه ها ژورنال های مرتبط و نزدیک به موضوع خود را پیدا کنید.

http://journalfinder.elsevier.com

 

https://www.springer.com

 

https://www.edanzediting.com/

About the Author:

Leave A Comment

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

مازندران، آمل

Phone: 0911-9225821

Mobile: 0911-5733387

Fax: 011-44278938

Web: http://coactm.ir