این Tools به شما امکان دسترسی به جدیدترین تصواویر ماهواره ای را میده  (به دو تصویر بالا از یک منطقه توجه کنید )  🔖جهت نصب طبق راهنمای زیر

In Customize dialog -> click Add from file..  command  and  choose ArcGoogle.tbl file in ArcGoogle install folder.

 (in C:\Program Files (x86)\UDM\ArcGoogle folder)

 

قمیت: رایگان