بر همگان مبرهن است كه بسياري از تهديدهاي زيست محيطي، تخريب منابع و آلودگي ها نتيجه فعالي تهاي غيرمنطبق با محيط زيست هستند. از اين رو آگاه سازي و آموزش آحاد جامعه به خصوص برنامه ريزان، مديران و سياستگزاران در جهت آشنايي با ارزش و اهميت حفظ محيط زيست براي ادامه حيات بشري امري مهم است. از آنجا كه آموزش مديران كشور خود به تنهايي هدف نبوده بلكه ابزاري كليدي و راهبردي مناسب جهت زمينه سازي تغيير در دانش و نگرش آنها نسبت به آثار و پيامدهاي تصميمات آنها بر روي محيط زيست و تحقق توسعه پايدار مي باشد، دفتر مشاركت و آموزش همگاني سازمان حفاظت محيط زيست اين دسته از مخاطبين اثرگذار را در رديف طرح » اولويت هاي آموزشي خود قرار داده است و از سال 1384 تاكنون را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. در اين طرح با توليد و « مديران سبزانديش انتشار متون علمي مديران كشور با وضعيت شكننده محيط زيست كشور آشنا و با ايجاد حساسيت در اذهان آنها مشاركت آنان را جهت مقابله با تهديدهاي زيست محيطي محقق مي سازد. از مديران محترم كشور درخواست تعامل و همكاري بيشتر داشته و انتظار مي رود كليه مديراني كه نشريات را دريافت مي كنند پرسشنامه مربوطه را تكميل و جهت برنامه ريزي هاي آتي عودت نمايند. توفيق روزافزون مديران محترم را جهت خدمتگزاري به ميهن اسلامي از خداوند منان خواستاريم.

قیمت: رایگان

 

author-avatar

درباره خلیل غلام نیا

دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS، دانشگاه چارلز جمهوری چک سابقه بیش از هشت سال کار با داده های سنجش از دور و GIS تسلط به تجزیه و تحلیل داده های اوپتیک، راداری و حرارتی تسلط به زبان های برنامه نویسی پایتون و گوگل ارث انجین در زمینه تجزیه تحلیل مدل های هوشمند در سنجش از دور و GIS

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *