این فایل یک جزوه 83 صفحه ای است که به توضیحات کامل در مورد مبانی و  کاربرد سنجش از دور در هواشناسی می پردازد.

 

 برای تجزه وتحلیل تصاویر راداری با ما در ارتباط باشید