در سایت زیر مجموعه تصاویر راداری نمونه برای محدوده سانفرانسیسکو آمریکا قرار داده شده است که  می توانید دانلود کرده و برای دوره های آموزشی از آن استفاده کنید.

تصاویر نمونه شامل ماهواره های:

+AIRSAR
+ALOS-1/PALSAR-1
+ALOS-2/PALSAR-2
+RADARSAT-2
+Sentinel-1A
+Sentinel-1B
+GAOFEN-3
+RISAT

تحلیلگران مکانی با دارا بود کادری قوی در زمینه تحلیل تصاویر راداری و انجام آن  می توانید همکار شما باشد. در صورت نیاز با ما در ارتباط باشید.

آموزش کار با تصاویر راداری ماهواره سنتینل ۱ در کمتر از یک ساعت

فیلم آموزشی کار با نرم افزار Sarscape و نرم افزار Sarscape 5.2 برای ENVI 5.2